Oksijen kesim ,yakarak kesme yöntemi ise oksi-gaz ile gerçekleştirilen kesme yöntemidir. Oksijen ve yanıcı gaz ile alev oluşturularak kesilecek bölgeye ön ısıtma uygulanır. Kesilecek malzeme, oksijen ile hızlı reaksiyona girme sıcaklığına (~870 °C) ulaştığında basınçlı oksijen eriyen bölgeye püskürtülerek kesme işlemi gerçekleşir. Burada basınçlı oksijen egzotermik reaksiyon oluşturur, ısı miktarını artırır ve kesme işlemini hızlandırır.